Služby kanceláře

Notářská kancelář poskytuje veškeré služby činnosti notáře.

  • v agendě dědické (dle pověření soudu) – rozvrh rozdělování pozůstalostí
  • v korporátní agendě (zakládání společností, konání valných hromad a rozhodování jediných společníků/ akcionářů)
  • převody nemovitostí (darovací smlouvy, kupní smlouvy, včetně zajišťovacích úschov)
  • zajištění dluhů (dohody a prohlášení o svolení k vykonatelnosti)
  • agendě pořízení pro případ smrti (závěti, vydědění, dědické smlouvy)
  • sepisování smluv o manželském majetkovém režimu (předmanželské smlouvy, režim oddělených jmění)