Notářský tarif

Vyhláška č. 196/2001 Sb.

Odměna notáře je stanovena vyhláškou č. 196/2001 Sb. o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif) v platném znění.