Notářská kancelář Praha

JUDr. Michaela Havlová je notářkou v Praze, jmenovanou do notářského úřadu v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 5. Notářská kancelář poskytuje veškeré služby činnosti notáře.